Homeบทวิเคราะห์ ForexXAUUSD: ยังผันผวนอยู่ในระยะสั้น

XAUUSD: ยังผันผวนอยู่ในระยะสั้น

ทิศทางของทองคำในตอนนี้ดูเหมือนมีการดีดตัวขึ้นยังรุนแรงเนื่องจากว่าบางสำนักของต่างประเทศได้มีการเปรียบเทียบในทิศทางราคาทองคำกับเหตุการณ์ของการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษในเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งทำให้ทองคำมีการดีดตัวสูงขึ้นในราคาแนวตั้งในตอนนี้ก็คือ 1213.84

ซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถดีตัวขึ้นไปทะลุในราคาดังกล่าวได้ควรติดตามในแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 1220.65 และ 1224.87

ถ้าเกิดร่วงลงมาควรติดตามในแนวรับแรกก็คือ 1208.29 ถ้าเกิดสามารถยืนต่ำกว่าในราคาดังกล่าวและมีเหตุการณ์ที่ทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีการกดดันทิศทางทองคำหรือทิศทางทองคำไปอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่สำคัญบางเหตุการณ์ทำให้ร่วงลงต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1203.30 และ 1198.10 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากในวันนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ:

ในช่วงนี้ทิศทางทองคำดูเหมือนจะมีการผันผวนในทุกเหตุการณ์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษรวมทั้ง เหตุการณ์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของประเทศอิตาลีที่ในบางมุมก็ทำให้ทิศทางข ทองคำมีการเคลื่อนไหว และทำให้ทองคำมีการไหวตัวอย่างรุนแรงจึงควรติดตามว่าในส่วนของเหตุการณ์ที่สำคัญที่ทำให้ทองคำมีความผันผวนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหตุการณ์อะไรบ้างต้องคอยติดตามทุกเหตุการณ์ที่สร้างความผันผวนให้กับสกุลเงิน

แอดมิน
แอดมิน
♪┏(°.°)┛┗(°.°)┓┗(°.°)┛┏(°.°)┓ ♪

Must Read

spot_img