Homeบทวิเคราะห์ ForexUSD/CHF: อยู่ในทิศทางขาลงระยะสั้น

USD/CHF: อยู่ในทิศทางขาลงระยะสั้น

USD/CHF: อยู่ในทิศทางขาลงระยะสั้น

คำแนะนำทางด้านการเทรด:

เนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์ยังได้รับความผันผวนและมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องกดดันให้คู่สกุลเงินนี้มีการร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดต้องคอยติดตามในส่วนของการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษและรวมทั้งความผันผวนจากการที่มีการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปกับอิตาลีอย่างไม่จบสิ้น จึงเป็นผลให้กดดันสกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนในช่วงนี้จึงคอยติดตามแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

โดยถ้าเกิดว่า มีการร่วงลงไปในทิศทางเทรนด์ขาลงควรติดตามในแนวรับแรกก็คือ 1.00501 และถ้าสามารถร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.00377 และ 1.00253 อย่างไรก็ตามแนวรับสุดท้ายที่ควรที่จะต้องติดตามก็คือ 1.00159

ถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นควรติดตามในแนวต้านแรกก็คือ 1.00745 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญอย่างมากถ้าเกิดว่า มีการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นควรติดตามในแนวต้านที่สองก็คือ 1.01022 และถ้าเกิดมีการทะลุขึ้นไปควรติดตามในแนวต้านที่สามและที่สี่ก็คือ 1.01114 และ 1.01282 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญในรอบนี้

ปัจจัยเสี่ยง:

ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปยังสกุลเงินดอลล่าร์เนื่องจากว่าสกุลเงินยูโรมีการกดดันสกุลเงินดอลล่าร์เป็นพักพัก จากการกดดันมาจากเหตุการณ์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือการที่ไม่เจรจากันระหว่างประเทศอิตาลีและสหภาพยุโรปที่ทำให้เกิดความผันผวนกดดันสกุลเงินดอลล่าร์ จึงแนะนำควรติดตามเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงนี้

แอดมิน
แอดมิน
♪┏(°.°)┛┗(°.°)┓┗(°.°)┛┏(°.°)┓ ♪

Must Read

spot_img